Rol en organisatie

De brancheorganisatie behartigt en vertegenwoordigd de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De leden leveren producten en diensten aan een bijzondere groep kinderen, welke specialistische verpleegkundige zorg nodig hebben.

De kerntaken van de brancheorganisatie VGVK zijn:

  1. het bevorderen van de kwaliteit van de zorg;
  2. het realiseren van goede ketenzorg;
  3. het toegankelijk maken en houden van de zorg voor kind en gezin;
  4. het positioneren en profileren van de branche;
  5. visie- en beleidsontwikkeling in de Verpleegkundige Kindzorg;
  6. informatieverstrekking;
  7. belangenbehartiging.
MENU