Missie en visie

Brancheorganisatie VGVK is er voor de organisaties die zorg bieden op het gebied van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland en creëert randvoorwaarden voor deze aanbieders.

De VGVK zet zich de komende jaren vooral in voor het bevorderen van kwaliteit en de ontwikkeling van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg, door een sterke positionering en profilering van de branche en het bevorderen van een optimale samenwerking in de keten.

Brancheorganisatie vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheden, politiek en stakeholders.

MENU