Belangenbehartiging

De VGVK behartigt de belangen van onze leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit.

Die ruimte hebben zij nodig om goede zorg te leveren aan de cliënten en om te voldoen aan de eisen van de zorginkopers – cliënten, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars – en het ministerie van VWS. 

MENU