Zorg met kwaliteit

stempelpagEen speerpunt van de VGVK is de kwaliteit van de geleverde zorg vergroten. De klanttevredenheid is een belangrijke indicatie voor het beoordelen van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en zorg.

De VGVK organiseert tweejaarlijks onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek voor haar leden. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt als benchmark. De benchmark omvat de onderdelen als verpleegkundige zorg en pedagogisch klimaat communicatie, organisatie en medewerkers.

Het doel van de benchmark is om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken. Primair dient de benchmark hierbij voor het eigen kwaliteitsbeleid van de lidinstellingen. De leden gebruiken de spiegelinformatie uit de benchmark om hun beleid te evalueren en waar mogelijk in overleg met een patiëntenvertegenwoordiging te verbeteren.

In 2015 heeft de eerste benchmark plaats gevonden. De leden scoorden gemiddeld een 8,2 voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

MENU