Verantwoorde zorg

Hieronder verstaat het VGVK het scheppen van kaders voor zorg en dienstverlening van goede kwaliteit die maximaal aansluit bij de vraag van het kind en zijn ouder(s). Onze leden zijn transparant over hun diensten en de kwaliteit van de zorg die ze leveren.

De VGVK schept voorwaarden voor een uitstekende samenwerking tussen zorgaanbieders van de intensieve kindzorg. Hierin staan de ondersteuning en de opvang van het kind en zijn omgeving centraal.

MENU